Živković Zorana


Zorana Živković
ČUVARI MOGA GRADA / THE GUARDIANS MY CITY
tempera na platnu / tempera on canvas / 70x70 cm


Zorana Živković
MRTVA PRIRODA - SEĆANJE / NATURE MORTE - MEMORY
tempera na dasci / tempera on board / cm


Zorana Živković
RUŽE OD SVILE / ROSES FROM SILK
ulje na šper ploči / oil on shper panel / 40x30 cm


Zorana Živković
ZAGLEDANA U SUTRA / TO GET SIGHT OF TOMORROW
tempera na dasci / tempera on board / 50x50 cm

2010-05

Zorana Živković
KRISTALNI VODOPAD / CRYSTAL WATERFALL
ulje na platnu / oil on canvas / 50x60 cm

2010-05

Zorana Živković
MIRIS ZEMLJE / SCENT GROUND
tempera na dasci / tempera on board / 50x50 cm

2011-06

Zorana Živković
JESEN / AUTUMN
tempera na platnu / tempera on canvas / 40x50 cm


Nazad/Back
Nazad / Back