Marković Zorica - Oka


Zorica Marković - Oka
NA JEZERU / ON THE LAKE
ulje na platnu / oil on canvas / 45x35 cm


Zorica Marković - Oka
TROJERUČICA /
ulje na platnu / oil on canvas / 50x40 cm

2008-03

Zorica Marković - Oka
BAĆUŠKA / BAĆUŠKA
ulje na kaširanom platnu / oil pasted on canvas / 45x42 cm

2009-03

Zorica Marković - Oka
SESTRICE / LITTLE SISTERS
ulje na platnu / oil on canvas / 40x30 cm

2010-05

Zorica Marković - Oka
STO GODINA MLADOSTI / HUNDRED YEARS OF YOUTH
ulje na platnu / oil on canvas / 40x50 cm

2010-10

Zorica Marković - Oka
JESEN U ŠUMI / AUTUMN IN THE FOREST
ulje na platnu / oil on canvas / 80x60 cm

2011-06

Zorica Marković - Oka
CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA / EMPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS JELENA
jajčana tempera / egg tempera / 35x25cm

2011-10

Zorica Marković - Oka
ĐURĐEVI STUPOVI / THE DJURDJEVI STUPOVI
ulje na platnu / oil on canvas / 60x80 cm

2012-06

Zorica Marković - Oka
BOGORODICA ISPOD RAZAPETOG HRISTA / MADDONA BENEATH STRETCH CHRIST
kombinovana teh. na medijapanu / combined tech. on panel / 35x25 cm

2012-10

Zorica Marković - Oka
CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA / EPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS JELENA
ikona / icon / 35x25 cm

2013-06

Zorica Marković - Oka
BELI ANĐEO / THE WHITE ANGEL
ulje na platnu / oil on canvas / 38x28 cm

2013-06

Zorica Marković - Oka
SV. CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA / ST. EPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS JELENA
ulje na platnu / oil on canvas / 100x70 cm

2013-10

Zorica Marković - Oka
SUNCOKRETI / SUNFLOWERS
ulje na platnu / oil on canvas / 80x60 cm

2014-06

Zorica Marković - Oka
CAR LAZAR SE ODRIČE CARSTVA ZEMALJSKOG / EMPEROR LAZAR
ulje na platnu / oil on canvas / 100x80 cm

2014-10

Zorica Marković - Oka
SALVADOR DALI / SALVADOR DALY
ulje na medijapanu / oil on medium-density fiberboard / 40x30 cm

2015-10

Zorica Marković - Oka
SV. JOVAN KRSTITELJ / ST. JOHN BAPTIZER
ulje na platnu / oil on canvas / 35x25 cm

2016-06

Zorica Marković - Oka
BELI ANĐEO / WHITE ANGEL
ulje na platnu / oil on canvas / 45x35 cm

2017-10

Zorica Marković - Oka
HILANDAR / THE HILANDAR MONASTERY
ulje na platnu / oil on canvas / 40x60 cm

2018-06

Zorica Marković - Oka
FOLKLORKA / FOLKLORE
kombin. teh. / combin. tech. / 42x26 cm

2020-10

Zorica Marković - Oka
SV. JAKOV TUMANSKI / ST. JAKOV TUMANSKI

2021-06

Zorica Marković - Oka
SV. ĐORĐE / ST. GEORGE


Nazad/Back
Nazad / Back