Ivković Ljubisav                                  +381 64 3074979 / nikk1958@yahoo.com


Ljubisav Ivković
PANORAMA D.MILANOVCA PRED POTAPANJE / PANORAMA D.MILANOVAC BEFORE THE FLOOD
ulje na platnu / oil on canvas / 64x92 cm


Ljubisav Ivković
BABAKAJ I GOLUBAČKI GRAD (po Đ.Krstiću) / THE BABAKAJ AND GOLUBAC CITY
ulje na lesonitu / oil on lesonite / 51x63cm


Ljubisav Ivković
GOLUBAČKI GRAD II / GOLUBAC CITY II
ulje na platnu / oil on canvas / 62x83 cm


Ljubisav Ivković
RIMSKA TVRĐAVA KOD V.GRADIŠTA / ROME FORTRESS BY V.GRADIŠTE
ulje na lesonitu / oil on lesonite / 63x51cm


Ljubisav Ivković
DEO ĐERDAPA PRE POTAPANJA / PART OF DJERDAP BEFORE THE FLOOD
ulje na lesonitu / oil on lesonite / 51x63cm


Ljubisav Ivković
MANASTIR GORNJAK / THE GORNJAK MONASTERY
ulje na platnu / oil on canvas / 47x66 cm

2001-11

I Nagrada / I Prize / 2001.
Ljubisav Ivković
KARPATSKI GREBENI / THE CARPATHIANS RIDGES
ulje na lesonitu / oil on lesonite / 51x63cm

2010-05

Ljubisav Ivković
CERJANSKA PEĆINA / THE CAVE OF CERJE
ulje na lesonitu / oil on lesonite / 51x63cm

2014-06

Ljubisav Ivković
ĐERDAP-KARPATSKI GREBENI / DJERDAP-THE CARPATHIANS RIDGES
ulje na platnu / oil on canvas / 50x63 cm


Nazad/Back
Nazad / Back