Grozdanović Ljiljana

2003-11

Ljiljana Grozdanović
PRVI SEDMI / FIRST THE SEVENTH
ulje na platnu / oil on canvas / 50x40 cm


Ljiljana Grozdanović
NEVENI / MARIGOLDS
ulje na platnu / oil on canvas / 50x40 cm


Ljiljana Grozdanović
PRESVETA BOGORODICA / SAINTLY MADONNA
ulje na platnu / oil on canvas / 40x30 cm

2005-10

Ljiljana Grozdanović
STARI AMBAR / OLD GRANARY
ulje na platnu / oil on canvas / 30x40 cm

2009-10

Ljiljana Grozdanović
RUŽE / ROSES
ulje na platnu / oil on canvas / 50x40 cm

2010-05

Ljiljana Grozdanović
TRAGOVI / THE TRACES
ulje na platnu / oil on canvas / 48x66 cm

2019-10

Ljiljana GrozdanoviŠ
PREDEO KOD HERCEG NOVOG / LANDSCAPE BY HERCEG NOVI


Nazad/Back
Nazad / Back